Teacher with childFormează-TSA (Formare profesională în abordarea comunicării și a predării în tulburările spectrului autismului) urmărește crearea unui parteneriat strategic de nivel european și a unei rețele de schimb de cunoștințe pentru formarea vocațională a profesioniștilor din domeniul TSA în vederea susținerii copiilor și persoanelor cu TSA prin formarea, educarea și familiarizarea profesioniștilor cu sisteme alternative de comunicare.

Acest lucru va fi realizat prin:

  • dezvoltarea abilităților profesorilor cu privire la observarea sistematică a copiilor cu tulburări ale spectrului autismului (TSA)
  • instruirea profesorilor în sisteme de comunicare alternative
  • instruirea profesorilor în gestionarea dificultăților de comportament prin tehnici precum, cercul de prieteni, povești sociale etc.
  • permiterea profesorilor să devină creatori ai Naționalului
  • permiterea profesorilor să sprijine părinții și să dezvolte colaborarea profesori-părinți

Formează-TSA se adresează către:

  • profesori în domeniul tulburărilor din spectrul autismului recent numiți sau șomeri
  • profesori cu experiență
  • profesori care lucrează ca suport paralel în școli obișnuite cu copii cu TSA și cu mai multe dificultăți în comunicare
  • alt personal (de ex. kinetoterapeuți, psihologi, ergoterapeuți, asistenți sociali)