• Studiu/cercetare privind percepțiile și ideile legate de concepte cheie de formare a TSA pentru a ilustra situația actuală privind educația persoanelor cu autism, structuri de instruire, materiale educaționale, programe de învățământ, pentru a identifica nevoile de formare și a selecta practicile și instrumentele adecvate pe care să le includă în conținutul învățării.
  • Schimb de cunoștințe, expertiză și cele mai bune practici între cercetători, specialiști și practicieni în domeniul metodelor de predare, sisteme alternative de comunicare, gestionarea dificultăților de comportament ale copiilor cu TSA.
  • Proiectarea unui program unificat – acreditat – licențiat online, care vizează participarea nelimitată și accesul deschis prin web – cu o puternică utilizare a stimulării pentru profesorii care se ocupă de copiii cu TSA.
  • Crearea platformei de învățare electronică multilingvă a proiectului care va conține tot materialul de instruire și informații privind problemele specifice care apar.
  • Dezvoltarea cărții electronice: “Pregătire profesională privind Abordarea Comunicării și a Predării în Tulburările Spectrului Autismului – FormeazăTSA”.
  • Organizarea de evenimente de formare a personalului comun pe termen scurt pentru instruirea formatorilor care vor asigura piloții din fiecare țară
  • Evaluarea pachetului de instruire prin intermediul piloților din fiecare țară parteneră
  • Organizarea de evenimente și conferințe de promovare a instruirii cu privire la producția intelectuală și rezultatele proiectului în fiecare țară participantă.