Οι συνεργάτες του Train-ASD προέρχονται από διαφορετικά - τόσο εθνικά όσο και πολιτισμικά - υπόβαθρα και έχουν μια μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων. Ο συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ελλάδα) θα συνεργαστεί με τους άλλους συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Ρουμανία, τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής (Ελλάδα), την εταιρεία Inte*Learn (Ελλάδα) που ειδικεύεται στην εκπαιδευτική τεχνολογία και τον οργανισμό Autism-Europe (Βέλγιο).