Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθη έρευνα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Βέλγιο μέσω ενός on-line ερωτηματολογίου με στόχο τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών επαγγελματιών που δουλεύουν με άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό ώστε η πολυεπιστημονική ομάδα που συνεργάζεται με το άτομο με αυτισμό να μπορεί να βελτιώσει την αντίληψη, τη στάση και τις μεθόδους προσέγγισης.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την αναφορά.