Το έργο Train-ASD απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη φροντίδα ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κλπ).